AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa'da patlamaya karşı koruma

Patlamadan korunmaya ilişkin yasal zorunluluklar ve standartlar ilk olarak ulusal düzeyde mevcuttu. Daha sonra bunların yerini Avrupa direktifleri ve standartları aldı. Risk değerlendirmesinin temel unsur olduğu ATEX Direktifi 2014/34/EU (üreticiler) ve Direktif 1999/92/EC (tesis operatörleri) bu nedenle Almanya için de belirleyicidir.

ATEX Direktifi 2014/34/AB

Bu direktif, patlamaya karşı korumalı ekipman ve koruma sistemlerinin kalitesine ilişkin gereklilikleri ortaya koyar (örneğin, inşaat tipini, sertifikasyonunu, imalatını ve kalite güvencesini, işaretlemesini, çalıştırma talimatlarını ve uygunluk beyanını belirleyerek), burada önemli sağlık ve güvenlik gereklilikleri yer almaktadır. imalatçı ve/veya ithalatçı tarafından uyulması gereken hususlar belirtilmiştir.

Direktif 1999/92/EC

Bu "Patlayıcı ortamlar nedeniyle risk altındaki çalışanların sağlık ve güvenlik korumasının iyileştirilmesine yönelik asgari gereklilikler", potansiyel olarak patlayıcı tesislerin işletilmesiyle ilgilidir ve bu nedenle operatöre (işverene) yöneliktir.Bu Direktif 1999/92/EC uyarınca, operatör tesisin patlama tehlikesini değerlendirmeli, tesisi tehlikeli bölgelere sınıflandırmalı ve çalışanların korunmasına yönelik tüm önlemleri patlamadan korunma belgesinde belgelemelidir.

EXPROOF BİLGİ

Exproof hakkında bilmeniz gerekenler.

Tüm İçerikler

Şimdi iletişim kurun, projeniz için
gerekenleri birlikte belirleyelim.

İLETİŞİM