DÜNYA ÇAPINDA

Dünya çapında patlamaya karşı koruma

Çoğu ülkede insanlara, tesislere, makinelere veya çevreye zarar verebilecek potansiyel patlayıcı ortamlara yönelik yasal veya benzeri düzenlemeler bulunmaktadır. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu  (IEC),  elektroteknoloji alanındaki küresel standartlardan sorumludur.Elektrikli ekipman ve sistemler için patlamaya karşı korumayı tanımlayan IEC yayınları, TC31 Teknik Komitesi tarafından tavsiyelere eşdeğer olarak hazırlanmaktadır. Potansiyel olarak patlayıcı gaz ortamları ve yanıcı toza ilişkin düzenlemeler IEC 60079 standart serisinde belirtilmiştir  . Ancak ulusal spesifikasyonlar bu standartlardan farklı olabilir. Bu nedenle IEC standartlarının tek tek ülkelerde ne ölçüde uygulanabileceği kontrol edilmelidir.Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), elektrikli olmayan ekipmanlara yönelik standartlar yayınlamıştır:

EXPROOF BİLGİ

Exproof hakkında bilmeniz gerekenler.

Tüm İçerikler

Şimdi iletişim kurun, projeniz için
gerekenleri birlikte belirleyelim.

İLETİŞİM