ELEKTRİK BAĞLANTISI OLMAYAN EKİPMANLAR İÇİN GAZ/BUHAR - TOZ ETİKET OKUMA BİLGİLERİ

ISO 80079-36 Sistemine Göre EN/ISO 80079-36 ve IECEx'e Göre 2014/34/EU Direktifi Uyarınca İşaretleme Örneği
Yukarıda yer alan etiket görseli doğrultusunda aşağıdaki şekilde uygun okuma yapılarak ürün tanımı ve uygunluğu kontrol edilebilmektedir.

ATEX Direktifleri ve EN ISO Standartları                                                                                   IECEx Sistemi ve IEC ISO Standratları

1- Uygunluk işareti (CE)
2- Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası
    gerektiğinde - KG sistemini sertifikalandırın veya
    ürünler * bu özel durumda uygulanamaz
3- Ex işareti (topluluk Epsilon x logosu)
4- Ekipman grubu II - diğer alanlar (madencilik dışı)
    Ekipman kategorisi 2 ya -
    Gazlar/buharlar G, Bölge 1 ve 2 için uygun veya -
    Tozlar D, Bölge 21 ve 22 için uygundur (bkz. Tablo 7)
5- AB Tipi İnceleme Belgesi                                                                                                 5- IECEx Uygunluk Sertifikası (CoC)
    Onaylanmış kuruluşun sembolü, yıl                                                                                     Belgelendirme Kuruluşunun sembolü, yıl, Belgelendirme Kuruluşunun
    Onaylanmış kuruluşun kayıt numarası (sadece Kategori 1 ile                                             sertifika kayıt numarası (IECEx Kurallarında
    veya Kategori 2) için gönüllü olarak                                                                                     herhangi bir EPL için zorunlu prosedür)
6- Üretim yılı        
7- Aşağıdakilere uygun patlama koruması                                                                          7- Aşağıdakilere uygun patlama koruması
    EN ISO 80079-36, -37 standartlarında koruma türü:                                                          ISO 80079-36, -37
    inşaat güvenliği - Ex h işaretli                                                                                             Standart koruma türü:
                                                                                                                                                inşaat güvenliği - Ex h işaretli
8- Grup IIC (en kolay tutuşabilen gazlar), Grup IIIB (iletken olmayan tozlar)
9- Sıcaklık sınıfı T4 (gaz), max. mutlak değerde yüzey sıcaklığı T110°C (toz)
10- Ekipman koruma seviyesi Gb (yüksek koruma seviyesi) (gaz), ekipman koruma seviyesi Db (yüksek koruma seviyesi) (toz) (bkz. Tablo 7)
11- 1. “X”e uyun Özel kullanım koşulları: örneğin Dişli kutusu yalnızca belirli bir konuma monte edilmelidir.
      2. Tek başına kullanılması amaçlanmayan “U” Ex Bileşeni. Tam bir işletim ekipmanına monte edildiğinde uygunluk onaylanmıştır. Bileşenlerin herhangi bir sıcaklık sınıfı yoktur.
12- Ortam sıcaklık aralığı

EXPROOF BİLGİ

Exproof hakkında bilmeniz gerekenler.

Tüm İçerikler

Şimdi iletişim kurun, projeniz için
gerekenleri birlikte belirleyelim.

İLETİŞİM