KATEGORİLER VE KORUMA DÜZEYLERİ

EKİPMAN KATEGORİLERİ VE EPL (EKİPMAN KORUMA SEVİYESİ)


Kullanılan ekipmana yönelik çeşitli güvenlik gereksinimleri, patlayıcı bir atmosferin oluşma olasılığına bağlıdır. Ekipmanın güvenlik seviyesi, çeşitli bölgelerdeki risk potansiyeli ile koordine edilir.

Avrupa'da patlamaya karşı korumalı ekipmanlar 2014/34/EU (ATEX) uyarınca kategorilere ayrılmıştır. Uluslararası düzeyde IEC 60079-0 standardı EPL'yi (Ekipman Koruma Seviyesi) belirler. Ekipman, ekipman kategorisine veya EPL'ye bağlı olarak çeşitli koruma seviyelerinde patlamaya karşı koruma önlemleriyle tasarlanmalıdır.

EKİPMAN KATEGORİLERİ

Kategori 1 (çok yüksek güvenlik seviyesi), 2 (yüksek güvenlik seviyesi) ve 3 (gerekli güvenlik seviyesi), grizuya duyarlı madenler hariç, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipmanlar için tanımlanmıştır.

Ek "G" ve "D" harfleri, ekipmanın potansiyel olarak patlayıcı gaz ortamlarında (G = gaz) veya yanıcı toz bulunan ortamlarda (D = toz) kullanımını ifade eder. 

Grizuya duyarlı madenlerde kullanılan ekipmanlar için iki kategori arasında bir ayrım yapılır: M1 (çok yüksek güvenlik düzeyi) ve M2 (yüksek güvenlik düzeyi).


EKİPMAN KORUMA SEVİYESİ (EPL)

IEC 60079-0 uyarınca, potansiyel olarak patlayıcı atmosferlere yönelik ekipmanlar üç koruma seviyesinde sınıflandırılır: EPL Ga veya Da (çok yüksek koruma seviyesi), EPL Gb veya Db (yüksek koruma seviyesi) ve EPL Gc veya Dc (gelişmiş seviye) koruma).

Grizuya duyarlı madenlerdeki ekipmanlar için iki koruma seviyesi tanımlanmıştır: EPL Ma (çok yüksek koruma seviyesi) ve ELP Mb (yüksek koruma seviyesi).

Burada ek "G" ve "D" harfleri, ekipmanın potansiyel olarak patlayıcı gaz ortamlarında (G = gaz) veya yanıcı toz bulunan ortamlarda (D = toz) kullanımını belirtmek için kullanılmaktadır.

Belirli kategorideki/EPL'deki ekipmanların tehlikeli alanlardaki uygulamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EXPROOF BİLGİ

Exproof hakkında bilmeniz gerekenler.

Tüm İçerikler

Şimdi iletişim kurun, projeniz için
gerekenleri birlikte belirleyelim.

İLETİŞİM