TUTUŞMA SICAKLIĞI VE SICAKLIK SINIFLARI

SICAKLIK FAKTÖRÜNÜN KRİTİKLİĞİ

Patlayıcı gaz atmosferinin veya toz bulutunun tutuşma sıcaklığı, belirli koşullar altında gaz veya buhar veya toz/hava karışımı formundaki yanıcı bir maddenin tutuştuğu ısıtılmış yüzeyin en düşük sıcaklığıdır.

Bu nedenle gazların, buharların ve tozların tutuşma sıcaklığı, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda ekipman seçiminde çok önemli bir kriterdir.

PATLAYICI GAZLAR

Yanıcı gazlar ve buharlar yanıcılığına göre sıcaklık sınıflarına ayrılır. Elektrikli ekipmanın maksimum yüzey sıcaklığı her zaman içinde kullanıldığı gaz/hava veya buhar/hava karışımının tutuşma sıcaklığından düşük olmalıdır. Daha yüksek bir sıcaklık sınıfına (örn. T5) karşılık gelen ekipmanların, daha düşük bir sıcaklık sınıfının (örn. T2 veya T3) gerekli olduğu uygulamalarda kullanılmasına da izin verilir. Not: Kuzey Amerika'da, sıcaklık alt sınıflarına göre daha fazla sınıflandırmayı birleştiren bir sistem bulunmaktadır.

YANICI TOZLAR

Yanıcı tozlar sıcaklık sınıflarına ayrılmamıştır ve bu nedenle toz bulutunun tutuşma sıcaklığı, ekipmanın izin verilen maksimum yüzey sıcaklığı ile karşılaştırılmalıdır. Ancak ekipman üzerinde tozlar birikebileceğinden toz tabakasının tutuşma sıcaklığı (parlama sıcaklığı) da dikkate alınmalıdır. Her iki durumda da belirtilen güvenlik faktörleri dikkate alınmalıdır. Daha yüksek katman kalınlıkları aynı zamanda ısı yalıtımını da arttırır, bu nedenle ekipman üzerinde izin verilen maksimum yüzey sıcaklığının daha da azaltılması gerekir.

EXPROOF BİLGİ

Exproof hakkında bilmeniz gerekenler.

Tüm İçerikler

Şimdi iletişim kurun, projeniz için
gerekenleri birlikte belirleyelim.

İLETİŞİM