ENTEGRE PATLAMA KORUMASI

Entegre patlamaya karşı koruma ilkesi, patlamaya karşı korunmaya yönelik tüm önlemlerin belirli bir sırayla dikkate alınmasını gerektirir.
Üç farklı koruma önlemi şunlardır: birincil, ikincil ve üçüncül (inşaat tasarımıyla ilgili).

Birincil patlama korumasına yönelik önlemler, tehlikeli patlayıcı atmosferin oluşmasını önler. Bu, yanıcı maddelerin kullanımından kaçınmayı
(alternatif teknolojiler), inertleştirmeyi (nitrojen, karbon dioksit vb. ekleme) ve konsantrasyonu doğal veya teknik havalandırma yoluyla sınırlamayı içerir.

İkincil patlama korumasına yönelik önlemler, tehlikeli patlayıcı atmosferin tutuşmasını önler.
Bu önlemler için gereken güvenlik düzeyi, çalışma yerindeki risk potansiyeline bağlıdır.

Üçüncül veya inşaat tasarımıyla ilgili patlama korumasına yönelik önlemler, patlamanın etkilerini, tehlikeli olmayacak derecede sınırlandırır.
Buna aşağıdaki seçenekler dahildir: patlamaya dayanıklı veya patlamaya karşı şoka dayanıklı yapı tasarımı, basınç tahliye ve basınç dengeleme
ekipmanının yanı sıra yangın söndürme ekipmanı kullanılarak patlamanın bastırılmasıdır.

EXPROOF BİLGİ

Exproof hakkında bilmeniz gerekenler.

Tüm İçerikler

Şimdi iletişim kurun, projeniz için
gerekenleri birlikte belirleyelim.

İLETİŞİM