FONKSİYONEL GÜVENLİK

Fonksiyonel güvenlik ve patlama koruması

Otomasyon teknolojisi sistemleri, insanlar ve çevre için risk oluşturan süreçlerde güvenlikle ilgili görevleri giderek daha fazla üstleniyor. Bir olay olması durumunda sürece müdahale ederek tehlikeli bir durumun ortaya çıkma riskini azaltabilirler. Bir tesisin işlevsel güvenliği, her güvenlik fonksiyonunun spesifikasyonlara uygun olarak yürütülmesi durumunda korunur. Burada SIL  (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi)  ölçü birimi güvenlikle ilgili bir riskin azaltılmasını ölçer.

İlgili standartlar IEC 61508 ve 61511

Ağustos 2002'den bu yana IEC/EN 61508 standardı, otomasyon teknolojisindeki güvenlik gereksinimlerini kapsamlı bir şekilde tanımlamıştır ve öncelikle koruyucu ekipman bileşenleri üreticilerine hitap etmektedir. IEC 61511 standardı "Fonksiyonel güvenlik – Proses endüstrisi sektörü için güvenlik enstrümanlı sistemler" koruyucu ekipman operatörlerine ve tasarımcılarına yöneliktir. Tesislerin hasar riskinin değerlendirilmesine ilişkin öneriler ve spesifikasyonlar sağlar ve güvenlikle ilgili uygun bileşenlerin seçilmesine yardımcı olur.

SIL terimi

SIL , " Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi " nin kısaltmasıdır ve bir elektronik veya elektrikli kontrol cihazının güvenlikle ilgili performansının veya güvenilirliğinin ölçümü olarak tanımlanır.

EXPROOF BİLGİ

Exproof hakkında bilmeniz gerekenler.

Tüm İçerikler

Şimdi iletişim kurun, projeniz için
gerekenleri birlikte belirleyelim.

İLETİŞİM